Faz Koruma Röleleri

Motorların faz yokluğu veya gerilim dengesizliği nedeniyle aşırı ısınarak hasar görmesini engellemek ve faz sırası hatasından kaynaklanabilecek sorunları önlemek için kullanılan cihazlardır. Sabit veya ayarlanabilir asimetriye göre çalışan çeşitleri vardır.

Faz Koruma Röleleri

Motorların faz yokluğu veya gerilim dengesizliği nedeniyle aşırı ısınarak hasar görmesini engellemek ve faz sırası hatasından kaynaklanabilecek sorunları önlemek için kullanılan cihazlardır. Sabit veya ayarlanabilir asimetriye göre çalışan çeşitleri vardır.

Ürün Detayları

Ürün Kodu Ürün Adı Ürün Açıklaması Asimetri Ayar Aralığı Sabit Asimetri Ayarlanabilir Asimetri Faz Sırası Kontrolü Nötrsüz Bağlantı Ayarlanabilir Açma Gecikmesi Ayarlanabilir Çekme Gecikmesi Besleme
GA8301 FAZ01 Faz Koruma Rölesi (%20 Asimetri) 20% 3 Faz-Nötr
GA8302 FAZ02 Faz Koruma Rölesi (%5-35 Ayarlanabilir Asimetri) 5-35% + + + 3 Faz-Nötr
GA8303 FAZ03 Faz Sıralı Faz Koruma Rölesi (%40 Asimetri) 40% + 3 Faz-Nötr
GA8304 FAZ04 Faz Sıralı Faz Koruma Rölesi (%5-35 Ayarlanabilir Asimetri) 5-35% + + + + 3 Faz-Nötr
GA8311 FAZ11 Nötrsüz Faz Sıralı Faz Koruma Rölesi ( %5-40 Asimetri ) 5-40% 40% + + 3 Faz
GA8312 FAZ12 Nötrsüz Faz Sıralı Faz Koruma Rölesi (%5-35 Ayarlanabilir Asimetri) 5-35% + + + + + 3 Faz
GA8313 FAZ13 Gerilim Kontrollü Nötrsüz Faz Sıaralı Faz
Koruma Rölesi (%5-40 Ayarlanabilir Asimetri)
5-40% + + + + 3 Faz